Veikkolan vedet

Vesiensuojelu ja kalastus Veikkolassa

Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys KIRVES ry. ja Pohjois-Kirkkonummen kalastuskunnat ja osakaskunnat tiedottavat näillä sivuilla toiminnastaan.


AJANKOHTAISTA POHJOIS-KIRKKONUMMELLA

VUOSIKOKOUKSET

Osakaskunta Veikkolan vedet (entinen nimi: Pohjois-Kirkkonummen yhteisen vesialueen osakaskunta) 


Osakaskunnan vuosikokous pidetään torstaina 22.3.2018 Hotelli Lepolammella, Kivilammentie 1, 02820 Espoo, klo 18.30.

Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 18.00.


Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, moottoriajoneuvokielto ja sääntömuutosehdotus sekä esitellään Veikkolan vesistöhanketta.

Esityslista

Kahvitarjoilu 14.3.2018 mennessä  alla olevan linkin kautta (tai puhelimitse 0407501847/Janne Nohkola) ilmoittautuneille.

TAPAHTUMAT 2018

Päivämäärät täsmentyvät vuosikokousten jälkeen.


- Lamminojan perkuutalkoot heinä-elokuussa


- Kalljärven ja Lamminjärven nuottaustalkoot elo-syyskuussa 


UUTISET

Veikkolan vesistöhanke 2018-2019


Veikkolassa keväällä 2018 käynnistyvä vesistöhanke tähtää Kalljärven, Lamminjärven ja Perälänjärven kunnon parantamiseen ja pitkäjänteiseen työhön vesistöjen virkistysarvon nostamiseksi.


Hankkeessa ovat mukana Kirkkonummen kunta ja Vesilaitos, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Osakaskunta Veikkolan vedet sekä Veikkolan vesiensuojeluyhdistys Kirves ry.Uusi jätevesiasetus 2017 pähkinänkuoressa:


Jätevesisääntelyn uudistus ei koske kiinteistöä, jos

- kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen

- kiinteistössä on vain kantovesi ja kuivakäymälä ja jätevesistä aiheudu pilaantumisen vaaraa (kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä noudatettava)

- kiinteistö liitetään viemäriverkostoon

- olet syntynyt ennen 9. maaliskuuta 1943

 

Jätevesisääntelyn uudistus koskee kiinteistöä, jos kiinteistön rakennuslupa on myönnetty ennen vuotta 2004 ja kiinteistöllä on jätevesijärjestelmä, joka ei täytä nykysääntöjä.

- Jos kiinteistö sijaitsee yli sadan metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueen ulkopuolella, jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa seuraavan ison remontin (esim. vesikäymälän rakentamisen) yhteydessä

- Jos kiinteistö sijaitsee enintään sadan metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueella, jätevesijärjestelmä tulee uusia 31. lokakuuta 2019 mennessä. 


Tarkista lähivesistösi vesien tila osoitteessa www.vesientila.fi (Länsi-Uudenmaan alue)


Kansalaisen tärkeät vesiluvathttp://www.ymparisto.fi/asiointi


Ympäristötietoa alueellisesti (Uusimaa) http://www.ymparisto.fiPäivitetty 6.3.2018