Veikkolan vedet

Vesiensuojelu ja kalastus Veikkolassa

Esityslista 25.5.2017 

1. Kokouksen avaus


2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.


3. Kokouksen koollekutsuminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus


4. Läsnä ja edustettuina olevien osakkaiden ja heidän äänimääränsä toteaminen, äänestys-menettelystä päättäminen ja äänestysluettelon hyväksyminen


5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi


6. Esitetään hoitokunnan kertomus vuoden 2016 toiminnasta


7. Esitetään vuoden 2016 tilinpäätös, tase ja toiminnantarkastajan lausunto


8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille


9. Hoitokunnan ehdotus toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017


10. Hoitokunnan ehdotus talousarvioksi vuodelle 2017


11. Päätetään kalastusmaksuista

Hoitokunta esittää kalastusmaksukäytäntöjen pitämistä ennallaan

- kalastuksenhoitomaksu 10€

- pyydysmaksu 10€ per säännöissä määrätty kalastusväline tai välinejoukko


12. Päätetään metsästyksestä osakaskunnan vesialueella

Hoitokunta esittää metsästyksen kieltämistä.


13. Päätetään Lamminojan siistimistoimenpiteistä

Hoitokunta esittää yhteistyön jatkamista Kirves ry:n kanssa Lamminojan siistimiseksi ja perkaamiseksi talkootyönä alueen virkistysarvon lisäämiseksi.


14. Päätetään osakasmaksun keräämisestä ja sen suuruudesta

Hoitokunta esittää, että osakasmaksua ei kerätä vuodelta 2017.


15. Päätetään osakaskunnan toimihenkilöiden palkkioista

Hoitokunta esittää, että hoitokunnan jäsenten palkkiot pidetään ennallaan vuoden 2016 kokouspalkkioiden mukaisesti (puheenjohtajalle 150€, muille jäsenille 100€/kokous, enintään neljä (4) kokousta/vuosi).


16. Valitaan kalastuslupien myyjät

Hoitokunta esittää kalastuslupien ja pyydysmerkkien myyntiä Cafe Pikkirillin kautta tai ottamalla yhteyttä hoitokuntaan (Janne Nohkola)


17. Valitaan kalastuksenvalvojat

Hoitokunta esittää Kirkkonummi - Siuntion kalastusalueen kalastuksenvalvojan valintaa (Kalastuksenvalvoja Kenneth Nordqvist puh. 050 331 9507)


18. Sääntömuutosehdotus

Hoitokunta esittää osakaskunnan sääntöjä muutettavaksi seuraavasti:

Osakaskunnan nimi muutetaan muotoon ”Osakaskunta Veikkolan vedet”

1 § Vesialueiden luetteloon lisätään siitä puuttuvat osakaskunnan vesialueet

9 § Tilintarkastaja muutetaan muotoon toiminnantarkastaja


19. Valitaan hoitokunnan jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

Hoitokunta toimikaudella 2016 - 2017:

Varsinaisina jäseninä Raija Ahlfors, Jonna Collan, Janne Nohkola ja Lauri Tunkelo

Varajäseninä Petri Grahn, Marjokaisa Piironen, Kari Vuohenoja ja Kirsti Wiik

Erovuorossa Jonna Collan, Petri Grahn, Janne Nohkola ja Kari Vuohenoja


20. Valitaan toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajat toimikaudella 2016 - 2017:

Mika Gröndahl, varalla Mika Timmerbacka

Gröndahl on ilmoittanut, ettei jatkossa ole enää käytettävissä tehtävään


21. Valitaan osakaskunnan edustaja ja varahenkilö kalastusalueen kokouksiin sekä Kalatalousyhteisöjen liiton kokoukseen


22. Päätetään hoitokunnan kokouspöytäkirjojen nähtävänä olosta


23. Käsitellään muut asiat

Hoitokunta ehdottaa Lamminjärven uimarannan kunnostamista talkootyönä yhdessä Kirves ry:n kanssa


24. Kokouksen päättäminen