Veikkolan vedet
vesiensuojelu ja osakaskunnat

KIRVES ry. suojelee vesiä Kirkkonummen Veikkolassa
Vesiensuojelusta, järvistä, joista ja hieman kalastuksestakin Veikkolassa

Haapajärvi

Suojeltu lintujärvi, koko 53 ha.
Nuottausraportin 9.10.2008 mukaan:

  • Vesi sameaa, sinilevää, ei limalevää. Veden lämpötila  + 9 astetta.
  • Järven keskellä muutaman aarin aluella on pohjassa runsaasti puutavaraa, joihin nuotta tarttuu kiinni.
  • kalalajit: särki, lahna, ruutana, ahven, kiiski, hauki, kuha, toutain
  • lue koko raportti (pdf, 22 kt)

Haapajärven hoito- ja käyttösuunnitelma puuttuu

24.6.2009:
Uudenmaan ympäristökeskus (UUS), Ilpo Huolman:
Haapajärven hoito- ja käyttösuunnitelman tarve on tiedostettu, mutta resursseja työn käynnistämiselle ei ole toistaiseksi ollut.

Eli UUS ei valitettavasti ole näillä näkymin tekemässä kyseistä suunnitelmaa, ainakaan vähään aikaan. Eikä tulevaisuudesta vielä tiedetä.

Haapajärven linnut

Lauantaina 10.9.2005 Veikkolan kyläyhdistyksen järjestämällä linturetkellä nähtiin reilun tunnin aikana seuraavat 23 lajia. Oppaana oli Topi Tjäder. Sää oli aurinkoinen ja melko tyyni. Havainnot tehtiin Haapajärven länsirannalla pääsääntöisesti lähellä paikkaa, jonne kaavaillaan lintutornia.

haarapääsky
harakka
harmaahaikara
kalalokki
kalasääski
kurkiaura
metsäkirvinen
mustarastas
pajusirkku (ääni)
palokärki (ääni)
peippo
punarinta
pähkinähakki
räkättirastas
silkkiuikku
sorsa
talitiainen
tavi
telkkä
varis
varpunen
varpushaukka
västäräkki

 

Haapajärvi suojeltiin vuonna 2005

 Uudenmaan ympäristökeskuksen tiedote asiasta:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=163911

Kirkkonummelle perustettiin Haapajärven (noin 64 hehtaaria), Heparin (noin 81 hehtaaria) ja Lapinkylänjärven (noin 122 hehtaaria) luonnonsuojelualueet. Järvet ovat valtakunnallisesti arvokkaita lintuvesiä. Haapajärvellä pesivät säännöllisesti muun muassa silkkiuikku, heinätavi, lapasorsa, tukkasotka, punasotka, nokikana, ruisrääkkä, luhtahuitti, liejukana, punajalkaviklo ja naurulokki. Myös harmaahaikara ja nuolihaukka vierailevat säännöllisesti alueella.

Alueilla ei saa rakentaa, perata tai padota vesiä, kaivaa ojia eikä ruopata veneväyliä. Sallittua on laiduntaminen ja olemassa olevien ojien, laiturien, veneväylien sekä uimarantojen kunnossapito.

Lisätietoja ylitarkastaja Leena Eerola, Uudenmaan ympäristökeskus, p. 020 490 3154

 

Haapajärven rauhoitus - tiedotustilaisuus 22.4.2005

 22.4.2005 Uudenmaan ympäristökeskus järjesti tiedotustilaisuuden Veikkolan koululla. Tilaisuudessa esiteltiin suunnitelmaa Kirkkonummen Haapajärven, Heparin ja Lapinkylänjärven suojelualueen perustamiseksi. Järvet kuuluvat valtioneuvoston 3.6.1982 hyväksymään valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Kuulijoilta haluttiin mielipiteitä suojelun käytännön toteutuksesta. Tilaisuudessa esiteltiin suojeluvaihtoehtoja, perustettavan luonnon suojelualueen rahoitusmääräyksiä, alueen rajausta, vaikutusmahdollisuuksia, korvauskysymyksä sekä kunnostustarpeita.

Asiasta antaa lisätietoja Uudenmaan ympäristökeskuksesa ylitarkastaja Ilpo Huolman, puh. 020 490 3158 tai 040 517 3442

Haapajärvi on arvokas muutonaikainen levähdyspaikka. Haapajärvellä, Heparilla ja Lapinkylänjärvellä pesivät mm. kaulushaikara, laulujoutsen, ruskosuohaukka, nuolihaukka, kurki, luhtahuitti, luhtakana, liejukana, naurulokki, rastaskerttunen ja vesilinnuista heinätavi, lapasorsa, puhasotka ja tukkasotka.

Tavoitteena on perustaa luonnonsuojelululain mukaisia suojelualueita, jotka pyritään säilyttämään luonnonvaraisina. Perinteiset käyttömuodot voivat pääsääntöisesti jatkua: näitä ovat metsästys, kalastus, laiduntaminen, rantametsien taloudellinen hyötykäyttö ym. Suojelualueen raja kulkee yleensä vesirajassa.

Toteuttamiskeinoja olisi useita, mutta luonnonsuojelulain 24 § 3 mom mukaan Pohjois-Kirkkonummella alueet rauhoitetaan kerralla ilman maanomistajan hakemusta tai suostumusta. Valtio on velvollinen korvaamaan haitan, mieluiten sopimalla. Maanomistaja voi hakea Uudenmaan maanmittaustoimistolta korvausmääritystä.

Rajoitukset

Päätöksestä aiheutuu rajoituksia: Alueella on kielletty rakennuksien tai teiden rakentaminen, maa-ainesten ottaminen, ojien kaivaminen, järven kuivattaminen, säännöstelu ja muu vesirantaminen, ruoppaushankkeet.

Sallittua on jatkaa toimia, joilla on jo olemassa lupa, esim. Heparin säännöstely ja ojan perkuu, olemassa olevien ojien kunnossapito ja olemassa olevien venevalkamien kunnossapito.