Veikkolan vedet
vesiensuojelu ja osakaskunnat

KIRVES ry. suojelee vesiä Kirkkonummen Veikkolassa
Vesiensuojelusta, järvistä, joista ja hieman kalastuksestakin Veikkolassa

Kalljärvi

Tällä sivulla seuraavaa: Ajankohtaista, kunnostussuunnitelma, tietoja, vesi, kalat.

Ajankohtaista Kalljärvellä

 • Kalljärvellä hoitokalastettiin viimeksi maaliskuussa 2011. Hoitokalastukset jatkuvat myös tulevina vuosina Kirves ry:n järjestäminä. Ilmoittaudu elämysmatkalle = talkoolaiseksi nuottaamaan: [email protected]
 • Vuosittaiset hoitokalastukset ovat parantaneet kalaston tilannetta huomattavasti. Vuonna 2009 roskakalojen määrä oli vähäinen ja hoitokalastuksessa harkittiin välivuoden pitämistä. Kesällä 2011 yleisesti vaikeasta leväkesästä huolimatta Kalljärvessä ei havaittu merkittävästi levää.
 • Järvestä otettujen näytteiden fosforipitoisuudet ovat olleet laskussa vuosina 2008-2010. 
 • Kalljärven kunnostussuunnitelma

  Pohjois-Kirkkonummen vesiensuojeluyhdistys KIRVES ry:n aloitteesta Kalljärveen laadittiin perustilan selvitys ympäristökeskuksen  toimesta vuonna 2007. Sen pohjalta ympäristökeskus allekirjoitti 2009 sopimuksen Kirkkonummen kunnan kanssa Kalljärven kuormitusselvityksen ja kunnostussuunnitelman tekemisestä. Suunnitelma valmistui 2010. Suunnitelman kunnostustoimenpiteistä hoitokalastuksen suorittaminen on ollut jo vuosia käytössä. Peltojen ravinnekuormituksen vähentämiseksi on viljelijän kanssa sovittu suojakaistojen jättämisestä pellolta laskevan ojan ympärille sekä pellon ja järven väliin.  

  Kalljärven kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma julkaistiin Uudenmaan ELY-keskuksen sivuilla v. 2010. Suunnittelija, limnologi Anne-Marie Hagman teki selvityksen ja suunnitelman. Lue koko suunnitelma (pdf, 960 kt). 

  Kalljärven perustilan selvitys vuonna 2007 -raportti, joka valmistui 29.12.2008.

  Kuvassa Kalljärven itäisin pohjukka kesällä 2007.

  Tietoja Kalljärvestä

  • järven pinta-ala 62,6 ha
  • valuma-alueen pinta-ala 13,7 km2
  • keskisyvyys 1,9 m
  • suurin syvyys 3,5 m
  • tilavuus 1 198,1 *103 m3
  • viipymä 52 d (= 52 vuorokaudessa järven vesi vaihtuu)
  • keskivirtaama 0,130 m3/s
  • rantaviiva 5,0 km
  • saaria 0
  • Kalljärven kaikuluotaus 28.1.2009: koko raportti (pdf, 300 kt).
  • Kalljärven perustilan selvitys vuonna 2007 -raportti valmistui 29.12.2008.

  Kalljärven vesi

  Veden laatu täyttää hyvälle uimavedelle asetetut vaatimukset (vuoden 2010 vesinäytteet). Viimeisimmissä vesinäytteissä vuodelta 2010 uimavesiluokitus oli erinomainen. Kalljärven vesi on sameaa, suhteellisen matalana järvenä tuulet sekoittavat pohjan hienojakoista ainesta helposti. Vesi on kirkkaimmillaan talvella ja keväällä jäiden lähdön jälkeen. Kuumimpina aikoina kasviplanktonin määrä lisääntyy, mikä aiheuttaa osaltaan veden sameutta. Kesäaikaisissa fosforipitoisuuksissa on nähtävissä laskusuuntausta. Vuosien 2008-2010 kesäajan neljästä fosforipitoisuushavainnoista kolme on ollut vuodesta 1980 alkavan hanaintojakson alinta tasoa. Havaittavien leväesiintymien määrä näyttäisi viime vuosina olleen vähenemässä. Kalljärven järvityyppi on runsasravinteinen järvi. 

  Kalljärvi kärsii vieläkin siitä, että siihen laskettiin 1970-luvulla kunnan käsiteltyjä jätevesiä. Hoitokalastuksella vuodesta 1997 alkaen järven sisäistä kuormitusta on vähennetty. Myös ulkoinen kuormitus on vähentynyt, kun osa rannan asukkaista on voinut liittyä kunnallistekniikkaan.

  Kalljärven kalat

  Syksyllä 2011 Kalljärveen istutettiin noin 200 ankeriaan poikasta. (Lahja Uudenmaan ELY-keskukselta.) 

  Nuottaustuloksia 1998 - 2009 (pdf,  298 kt)

  Nuottauksissa 1998 - 2009 vapautetut petokalat (pdf, 211 kt) 

  Koekalastus 2003 (pdf, 7 kt):

   ahven 187 kpl, paino yht. 3891 g
  särki 387 kpl, paino yht. 16391 g
  sorva 20 kpl, paino yht.  391 g
  sulkava 34 kpl, paino yht. 1919 g
  lahna 66 kpl, paino yht. 8252 g
  hauki 7 kpl, paino yht 933 g

  Saaliin lukumäärä yhteensä 699 kpl, paino yhteensä 31 kg 777 g.
  Saaliista yhden kalan keskipaino 45,45 g.

  Huom. ei yhtään kuhia eikä kiiskiä.  

  Hae sivustolta