Veikkolan vedet
vesiensuojelu ja osakaskunnat

KIRVES ry. suojelee vesiä Kirkkonummen Veikkolassa
Vesiensuojelusta, järvistä, joista ja hieman kalastuksestakin Veikkolassa

Lamminoja

Lamminjärvestä Kalljärveen laskevan ojan nimi on Lamminoja. Siinä virtaa normaalisti melko runsaasti kirkasta vettä. Joki muuttuu pieneksi koskeksi Vanhatien sillan jälkeen.

Lamminojan pohja on normaalisti kivinen ja hiekkainen. Vuonna 2002 Lamminojan perkuutalkoissa ojassa nähtiin useita rapuja.

Lamminojan perkuutalkoita on järjestettiin liki kymmenen vuoden ajan Jaakon päivänä 25.7. Seuraavat ojan siivous- ja raivaustalkoot pidetään sunnuntaina 2.8.2009. Ilmoittaudu mukaan os. [email protected]

Lamminojan Vanhatien sillalta etelään päin 22.3.2009 kuvasi Marjokaisa Piironen.

Lamminojan tukos v. 2006

Kirveen 4.8.2005 lähettämä kirjelmä on viety kunnanhallitukselle tiedoksi elokuussa. Sen jälkeen Tiehallinto yhdessä kunnan ympäristönsuojeluosaston kanssa on ympäristösihteeri Merja Puromiehen mukaan

"selvitellyt erilaisia vaihtoehtoja sekä Lamminojan lietteen poistamiseksi että kirjastolta päin tulevan ojan laittamisesta sellaiseen kuntoon, ettei sieltä tulisi enää Lamminojaan kiintoainesta. Myös tarkat rajojen sijainnit selvitetään ja tarvittaessa pyydetään maanomistajilta luvat toimenpiteisiin. Lietteen poistamisessa tuli esiin lietteen imeminen tai nostaminen pois pikkutraktorilla. Imusysteemi tietysti aiheuttaisi vähiten vaurioita luonnolle, kaivamisessa lähtisi pohjasta kiviäkin ja ongelmana olisi myös lietteen sijoittaminen."

Tiehallinto tiedusteli kunnan kautta, voisiko vesiensuojeluyhdistys poistaa lietettä Lamminojasta talkoilla. Kirves kieltäytyi näistä talkoista, sillä kaikki olivat sitä mieltä, että aiheuttaja korjatkoon jälkensä.

 

Elokuun 2005 lopulla ympäristöpäällikkö Erkki Selin on käynyt paikan päällä ja keskustellut asiasta tiemestari Puharisen kanssa. Tiehallinto on Selinin mukaan luvannut syksyllä "tekevänsä Lamminojaan laskevaan ojaan lietettä keräävät saostuskaivot ja että Lamminojan tukos on poistunut virtaaman suurennuttua."

 

3.3.2006 Lamminojassa näyttää tukos olevan ennallaan. Virtaamaa on sen verran, että se pääsee tukoskohdan yli, tällä hetkellä.

Kirves lähetti ympäristöpäällikölle kyselyn asiasta 4.3.2006. Vastausta odotellaan.

 

 


 

Lamminoja tukossa heinäkuussa 2005

Maanantaina 25.7.2005 KIRVES ry:n järjestämissä Lamminojan perkuutalkoissa kerättiin ojasta muovia, lasia ja metallia neljään roskasäkkiin klo 18-21. Tämän lisäksi purettiin useita kaatuneiden ja virran mukana ajautuneiden puiden muodostamaa tukosta. Kirjastolta Lamminojaan johtavasta ojasta valunut liete on tukkinut Lamminojan ja sotkenut Lamminojan veden mutavelliksi Lamminjärven pohjukasta tukokseen asti. Lamminojan pohja on tukoksesta liki Vanhatien siltaan asti mutavellin peitossa. Aiemmin ojan pohja oli pientä kivikkoa ja hiekkaa, jossa kirkas vesi juoksi. Nyt Lamminoja on tukossa.

  • Tukoksen vuoksi Kalljärveen ei virtaa uutta vettä eli Kalljärven leväongelma pahenee.
  • Mitä tapahtuu Lamminjärvelle tukoksen vuoksi?
  • Sotkuinen vesimassa on pohjavedenottamon lähellä: uhkaako se kohta juomavesiämme? Kirjaston ojasta on lietteen mukana tullut Lamminojaan Turuntien suolavedet ja bensiinin lisäainevalumat ym.

Asiasta on otettu 26.7. yhteyttä kunnan vesilaitoksen johtajaan Rea Kahilaan ja vaadittu pikaisia toimia ongelman poistamiseksi.

Kirjaston oja on tiettävästi kaivettu Turuntien hulevesien johtamiseksi pois vedenottamon luota. - Jokunen vuosi sittenhän juomavetemme oli liian suolaista Turuntien talvisten suolausten vuoksi. Ojan tekijät ja teettäjät ovat tehneet ainakin virheen, kenties ympäristörikoksen.

Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen pj Jussi Pesola toimitti asiasta artikkelin kuvineen Kirkkonummen Sanomille, joka julkaisi sen lehdessään 3.8.2005. Linkki lehden artikkeliin.

KIRVES ry. lähetti 4.8.2005 Kirkkonummen kunnalle kirjelmän (pdf, 20 kt) Lamminojan tukoksen poistamisesta.
Kirjelmä meni tiedoksi Uudenmaan tiepiirille ja Uudenmaan ympäristökeskukselle.

Kuvia Lamminojan tukoksesta

 

1. Kirjaston oja, sijainti kartalla

Veikkolan kirjaston ja Turuntien väliin kaivetusta ns. kirjaston ojasta maa-aines on huuhtoutunut Lamminojaan.
Kuvassa lähes metrin syvyinen, jyrkkäreunainen kirjaston oja.
Tämä ns. kirjaston oja ilmestyi n. vuonna 2003 ja se on haitannut alueen virkistyskäyttäjiä kesällä ja erityisesti talvella: Ojan yli ei pääse hiihtäen, vaan se on kierrettävä kaukaa.

2. Lamminojan tukos 27.7.2005.

Kuvassa etualalla kirjaston oja päätyy Lamminojaan.
Kirjaston ojasta on tullut maa-ainesta Lamminojaan niin runsaasti, että Lamminoja on tukkeutunut.
Tukoksen oikealla puolella Lamminojassa on hyvin sameaa vettä, joka jatkuu aina Lamminjärven alkuosaan saakka.
Tukoksen vasemmalla puolella Lamminoja on kuivunut, siinä tuskin virtaa enää vettä.

3. Lamminoja tukoksesta Lamminjärvelle

Ennen niin kirkasvetinen Lamminoja on nyt sameaa puuroa tukoskohdasta Lamminjärven suuhun asti.

4. Lamminoja tukoksesta Turuntien sillalle päin

Tukoskohdasta Turuntien sillalle päin ennen vuolaasti virrannut joki on nyt lähes kuiva. Lamminjoen pohja on nyt hyvin savinen ja pehmeä.
Aiemmin se oli kova, hiekkainen ja kivinen, jossa ravut ja kalat sekä vesilinnut viihtyivät. Koskikarakaan ei ollut Lamminojalla harvinainen. Oikeastaan Lamminoja oli ennen Lamminkoski.

5. Lamminoja Turuntien sillan kohdalla

Entinen koski on nyt pääosin mutaa. Sillan alla näkyvät kuvauspäivää edeltäneen illan talkooväen kävelyn jäljet.
Perinteiseen tapaan Jaakon nimipäivänä eli ma 25.7.2005 Lamminoja perattiin eli siitä poistettiin sinne kuulumattomia asioita. Kuten lasia, metallia, muovia ja ojaan kaatuneita sekä ajautuneita puita.

Kuvat otti Marjokaisa Piironen 27.7.2005. Lisätietoja [email protected]