Veikkolan vedet

Vesiensuojelu ja kalastus Veikkolassa

Ohjeita kokoukseen tuleville

Osallistujia pyydetään saapumaan hyvissä ajoin ennen kokouksen alkua, jotta äänestysluetteloa varten tehtävät toimenpiteet ja valtakirjat ehditään tarkastaa.

Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 18.


Valtakirja toimii myös tietolomakkeena ja se tulee olla kaikilla kokoukseen osallistuvilla täytettynä kiinteistö- ja nimitietojen osalta kokokseen saavuttaessa, näin nopeutetaan kokousedustajien rekisteröintiä.


Kaikilla kokoukseen osallistuvilla tulee olla mukanaan voimassaoleva laillinen henkilöllisyystodistus, muuten kokoukseen ei voi osallistua.


Valtakirja tulee olla täytettynä kokonaisuudessaan ja allekirjoitettuna, mikäli osallistuja edustaa muuta kuin itse omistamaansa kiinteistöä. Tämä tarkoittaa myös tilannetta, jossa puoliso tai perikunnan jäsen edustaa koko kiinteistöä ja edustajan omistusosuus on vähemmän kuin 100 %.


Kaikkien osaomistajien tulee antaa valtakirja omasta omistusosuudestaan kokousedustajalleen. Eli jos kiinteistöllä on neljä omistajaa, joista yksi edustaa, pitää kolmen muun antaa valtakirja omistusosuutensa suhteessa osakasluvusta.

Kaikista kiinteistöistä tulee olla erillinen valtakirja edellä mainituissa tapauksessa.


Yhteisomistettujen kiinteistöjen on hyvä sopia kiinteistöä edustavasta henkilöstä äänestyksissä, vaikka se ei olekaan pakollista. Tämä kuitenkin nopeuttaa äänestysmenettelyä, mikäli vain yksi henkilö äänestää kutakin kiinteistöä kohden.Valtakirjan/tietolomakkeen tulostaminen: 
1. Valitse tekstialue hiirellä maalaamalla
2. Paina hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitse "tulosta"


Valtakirja/tietolomakeNimi ____________________________________(Hetu/ Y-tunnus) ____________ - _____Kiinteistön nimi _____________________________________Kiinteistörekisterinumero _________________________________Kiinteistön osakasluku _________________ Osakkaan omistusosuus ______________ %

Täten valtuutan (valtuutetun nimi) __________________________________________________n


(Hetu) _______________ - ______


edustamaan omistamaani kiinteistöä tai sen osaa

Pohjois-Kirkkonummen yhteisen vesialueen osakaskunnan vuosikokouksessa 2018.
Paikka ja aika                                                                Allekirjoitus_________________________________________    ____________________________