Veikkolan vedet

Vesiensuojelu ja kalastus Veikkolassa

Toimintakertomus 2016

Hallinto


Hoitokunta on kokoontunut toimikaudella 2016 - 2017 yhden kerran. Lisäksi yhteyttä on pidetty sähköpostitse ja puhelimitse.


Osakaskunnan hoitokuntaan ovat kuuluneet varsinaisina jäseninä Jonna Collan (puheenjohtaja), Raija Ahlfors, Lauri Tunkelo ja Janne Nohkola sekä varajäseninä Petri Grahn, Marjokaisa Piironen, Kari Vuohenoja ja Kirsti Wiik.


Toiminnantarkastajina toimikaudella ovat toimineet Mika Gröndahl sekä varalla Mika Timmerbacka.Talous


Tilikauden 2016 lopussa osakaskunnan tilillä oli varallisuutta 26 523,26 euroa. Vuonna 2014 kerätyistä osakasmaksuista 8 694,57 euroa on maksutietojen puuttumisen vuoksi edelleen palauttamatta. Vain muutama osakas on toimittanut maksun palautusta varten tarvittavat tiedot osakaskunnalle. Takaisinmaksua jatketaan edelleen.


Kuluja osakaskunnalle on syntynyt pankki-, kirjanpito-, vastuuvakuutus-, toimistotarvike- ja lehti-ilmoituskuluista sekä Kirkkonummi-Siuntion kalastusalueen jäsenmaksusta. Hoitokunnan jäsenille päätettiin maksaa kokouspalkkioita seuraavasti: puheenjohtaja 150 euroa ja muut jäsenet 100 euroa per kokous.Varsinainen toiminta


Vuoden 2016 aikana hoitokunta on keskittynyt hoitamaan hallinnolliset velvoitteensa.


Vuoden 2016 vuosikokous pidettiin Hotelli Nuuksiossa 17.5.2016.


Hoitokunta toimitti lausunnon Kirkkonummen kunnalle 29.1.2016 koskien Veikkolanpuro II asemakaavaluonnosta ja asemakaavan muutosluonnosta.


Hoitokunnalle ilmoitettiin keväällä 2016 kahdesta luvattomasta patorakennelmasta, toinen Kurkiston lasku-uomassa ja toinen Lamminojassa. Molemmat padot ilmoitettiin selvitysten jälkeen myöhemmin puretuiksi.


Hoitokunnan jäsenet ovat edustaneet osakaskuntaa seuraavissa tilaisuuksissa:

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Jätevesiseminaari 15.3.2016 Lohjalla

Maanmittaustoimitus suojelualuekiinteistön muodostamiseksi Nuuksion kansallispuistoon kuuluvista alueista 27.4.2016 Haltian luontokeskuksessa


Kirves ry:n kanssa on tehty yhteistyötä mm. Lamminojan perkuutalkoissa 25.7.2016 sekä Kalljärven ja Lamminjärven nuottauksissa 21.-23.9.2016.Tilinpäätös vuodelta 2016

 

Toimintasuunnitelma 2017-2018

Osakaskunta keskittyy jatkossakin lähinnä hallinnollisten toimenpiteiden hoitamiseen. Aikaisemmin vuodelta 2014 kerätyt osakasmaksut maksetaan takaisin niille osakkaille, jotka ne olivat ehtineet jo maksaa ja ilmoittaneet tilitiedot osakaskunnalle.


Sääntömuutos toimitetaan Aluehallintoviraston vahvistettavaksi, mikäli osakaskunnan vuosikokous niin päättää.


Vireille tulevia Kirkkonummen kunnan kaavoitussuunnitelmia seurataan ja osakas-kunnan alueita koskeviin kaavoitussuunnitelmiin otetaan tarvittaessa kantaa.


Osakaskunnan vesialueiden tilaa pyritään seuraamaan. Lisäksi pyritään aikaansaamaan keskustelua Kirkkonummen kunnan kanssa vesistöjen kuntoa parantavien toimenpiteiden toteuttamisesta.


Päätöstä moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttökiellosta osakaskunnan alueilla kiirehditään.


Yhteistyötä Kirves ry:n kanssa jatketaan.Talousarvio 2017

Tulot                      Tuloslaskelma 2016               Talousarvio 2017


Osakasmaksut                           - €                                         - €

Kalastusmaksut valtio            506 €                                    500 €

Kalastusmaksut omat            200 €                                    100 €

Vesijättömaan myynti        15 000 €                                 2 400 €

Tulot yhteensä                  15 706 €                                 3 000 €


Menot


Varsinainen toiminta                   - €                                          - €

Hoitosuunnitelmat                      - €                                          - €

Kiireelliset toimenpiteet              - €                                          - €

Kalastuksenvalvonta                  - €                                          - €

Hallinto                                  445 €                                  3 000 €

Kokouspalkkiot                           - €                                  2 000 €

Vuosikokous - € 300 €

Jäsenmaksut 50 € 50 €

Osakasmaksujen kerääminen    - €                                          - €

Toimisto                                   28 €                                        50 €

Pankkikulut                              13 €                                        30 €

Ilmoitukset                             254 €                                      270 €

Kirjanpito                               100 €                                      100 €

Sekalaiset                                  - €                                      200 €


Menot yhteensä                   445 €                                   3 000 €

Tilikauden ali-/ylijäämä   15 261 €                                           - €